Copywriter avuksi hakukoneoptimointiin – tai copywriter omaksi ammatiksi

copy

Mitä copywriter tekee

Copywriterit eli tekstinsuunnittelijat kirjoittavat ja ideoivat mainostekstejä lehtiin, televisioon –kaikkialle eri markkinointikanaviin. Nykypäivänä copywriterin työ siirtyy jatkuvasti enemmän ja enemmän verkkoon, ja kysyntä alan ammattilaisille onkin suuri. Yleensä copywriter työskentelee mainostoimistoissa tai digimediatoimistoissa, mutta alalle ominaista on toimia freelancerina.

Missä opiskella alaa

Copywriterina voi työskennellä monen eri koulutusalan tutkinnolla. Useimmilla copywritereilla on kaupallisen tai viestinnällisen alan koulutus, joko ammattikorkeakoulu- tai ylipistotasolta. Alalla on monia itseoppineita copywritereita myös paljon. Työ itsessään on arkisempaa kuin hieno englanninkielinen nimike antaa ymmärtää. Vaikka luovuutta tehtävässä vaaditaankin, työ on kuitenkin tosiaan pääasiassa suunnittelua vaativaa tekstin luomista. Asiakkaaseen ja tekstiin pitää tutustua huolella, ja kokonaisuuksia on hallittava. Hakukoneoptimointi on siis lopulta vain pieni osa itse työtä, mutta sen merkitys työssä on joka tapauksessa jatkuvasti kasvamassa.

Ammattikorkeakoulupohjalta copyn hommia tekevät ovat usein koulutukseltaan tradenomeja tai medianomeja. Muun muassa Turun Ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella medianomiksi. Koulusta valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä markkinointiviestinnän eri tehtävissä, yleensä juuri copy writerina tai art directorina. Muita ouluja joissa medianomin tutkinnon voi suorittaa ovat mm. TAMK Tampereella, Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa, Lahden Ammattikorkeakoulu, ja Helsingissä Haaga-Helia ja Metropolia.

Markkinointi-instituutissa on tarjolla muutamia hyviä, lyhyempikestoisia koulutuksia kaikille tekstin tuottamisesta ja hakukoneoptimoinnista kiinnostuneille. Yksi näistä on maksullinen tekstisuunnittelijan tutkinto, joka kestää noin kahdeksan kuukautta. Se antaa jo hyvät eväät copyn työhön. Suomen Markkinointiliitto r.y. kehittää markkinointiosaamista, ja heillä on markkinointi-instituutin kautta tarjolla myös web-analyytikon ja hakukoneoptimoinnin koulutusohjelma. Kuten tekstinsuunnittelijan tutkinto, on tämäkin maksullinen. Kesto on tässä koulutusohjelmassa vain 1 kuukausi, joten tällaisen kurssin voi käydä oman työn ohella, ja näin on mahdollista suhteellisen pienellä rahalla ja vaivalla parantaa itse oman yrityksensä löydettävyyttä verkossa.

Lopuksi

Copywriterit yleensä osaavat SEOn eli hakukoneoptimoinnin perusteet. Etenkin tänä päivänä se on äärimmäisen tärkeää, kuten monesti olemme postauksissa maininneetkin. Nykypäivänä usealla alan firmalla on erikseen on myös erityiset SEOn asiantuntijat, joita – copywritereiden lisäksi – kannattaa yrittää hyödyntää, jos on aikeissa perustaa tai päivittää firmansa nettisivut tai some-markkinointia.