Viraalimarkkinointi vaatii suunitelmallisuutta – ja onnea

Viraalimarkkinointia kutsutaan usein myös virusmakkinoinniksi. Se on markkinoinnin muoto, jossa mainosviesti kulkee ihmiseltä toiselle nopeasti. Viraalimarkkinointi peurstuu kuluttajan osallistuttamiseen yrityksen markkinointiprosessiin jokoa käyttäjätuottajina tai yleisöosallisina. Viraalimarkkinoinnin kannalta paras tuote on kiinnostava ja kilpailijoistaan erottuva. Markkinointiviestin tulee olla myöskin omaperäinen ja sen tulee sisältää jotain aikaisemmin näkemätöntä.

Omaperäiseksi viestin tekee esimerkiksi hauskuus, ravisuttelu, uusi idea tai ristiriita tilanteen ja sen kontekstin kanssa. Muita tehoa lisääviä tekijöitä ovat aiheen ajankohtaisuus ja onnistunut ”seeding” eli levitys verkostoituneiden ihmisten tai mielipidevaikuttajien kautta. Viraalimarkkinoinnin onnistuminen edellyttää resursseja sekä mahdollisuutta verkostoitumiseen ja linkittymiseen. Viraalimarkkinoinnin menestystarinoita on todella vaikea kopioida. Kuluttajaverkoston reaktiota markkinointiin on hyvin vaikea ennalta arvioida kovin hyvin.

pekoni

Viraaliefekti tai meemi on internetissä tapahtuva tiedon nopea leviäminen sivustojen linkitysten ja jatkolinkityksen avulla. Ilmiö esiintyy muun mmuassa mielenkiintoisten blogien yhteydessöä. Viraalimarkkinointi perustuu meemien käyttöön. Viraalimarkkinointia tapahtuu netissä myös sähköpostin välityksellä, jolloin viestin lähettäjä tuntee viestin vastaanottajan henkilökohtaisesti. Viraali sanana viittaa viruksiin.

 

 

Suomalainen esimerkki viraalimarkkinoinnin onnistumisesta on suomalaisen Flatlight Filmsin kaunis video Lapin revontulista. Time Lapse -tekniikkaa hyödyntävä video näyttää revontulten tanssin koko loistossaan Lapin talviöisellä taivaalla. Videon tilannut makailunedistämiskeskuksen Visit Finland pääsi varmasti tavoitteeseensa.